Post Tagged with: "steam"

Đường đi của hơi – nước trong lò hơi.

Đường đi của hơi – nước trong lò hơi.

Hơi - Nước, Nhà máy Nhiệt điện 19 Tháng Ba, 2015 at 4:05 chiều

Đường đi của nước-hơi từ hệ thống nước cấp vào economizer (bộ hâm) đi đến bao hơi rồi đi vào các đường ống lên, xuống, bên trên lò hơi là rất phức tạp. Hình vẽ dưới đây thể hiện chi tiết hơn về đường đi này: Nước cấp vào lò (1) qua các van một chiều đi vào các đườngRead More

Bao hơi (Steam Drum)

Bao hơi (Steam Drum)

Hơi - Nước, Nhà máy Nhiệt điện, Technology, Video 16 Tháng Mười, 2014 at 11:11 sáng

Video bên trong bao hơi:

Boiler Steam and Water Flow General Description

Boiler Steam and Water Flow General Description

Hơi - Nước, Nhà máy Nhiệt điện 13 Tháng Sáu, 2014 at 1:30 chiều

Feedwater enters the bottom header of the economizer (Fig. 2). The water passes upward through the economizer and stringer tubes, and discharges through the outlet headers into piping which conducts the heated feedwater to the steam drum. The economizer stringers support the primary superheater as well as transport water to top of the boiler. The heated (but still subcooled) feedwaterRead More