Post Tagged with: "Ph"

pH Measurement

pH Measurement

Basic, Instrumentations 18 Tháng Sáu, 2014 at 4:51 chiều

pH measurement has a wide variety of industrial applications in virtually every industry. These range from water conditioning to specific process related measurements to waste treatment. Bài viết này sẽ giới thiệu sơ lược về phương pháp điện hóa là phương pháp sử dụng công cụ mà chuyển đổi đại lượng pH (độ hoạt động của ion H+) thành tínRead More