Đường đi của hơi – nước trong lò hơi.

Đường đi của nước-hơi từ hệ thống nước cấp vào economizer (bộ hâm) đi đến bao hơi rồi đi vào các đường ống lên, xuống, bên trên lò hơi là rất phức tạp.

Hình vẽ dưới đây thể hiện chi tiết hơn về đường đi này:

boiler line

Boiler lin

Nước cấp vào lò (1) qua các van một chiều đi vào các đường ống của Economizer, sau khi ra khỏi Economizer (2) nước đã được hâm đi vào 2 phía của bao hơi, nước cấp được phân phối bởi các đường ống phân phối nước dọc theo chiều dài bao hơi.  Trong điều kiện hoạt động bình thường, nước cấp được trộn với nước nóng trong bao hơi (nước lò). Nước lò ra khỏi bao hơi xuống phía dưới lò theo các downcomers phía ngoài lò (4). Từ các Downcomers nước được phân phối bởi các đường ống cấp và phân phối đến các ống sinh hơi ở dọc tường lò. Trên đường theo các ống sinh hơi bố trí dọc tường lò lên bao hơi. Nước nhận được nhiệt từ buồng đốt, sôi và hóa hơi. Hổn hợp nước-hơi tuần hoàn tự nhiên trong đường ống lên bao hơi (Tuần hoàn tự nhiên bởi dòng chất nóng, loãng di chuyển lên trên; lạnh, đặc di chuyển đi xuống… sẽ có bài viết chi tiết hơn về vấn đề này).

Khi hỗn hợp nước-hơi lên đến bao hơi (6), hơi được tách riêng bởi các bộ chia tách Cyclone và scrubbers (primary và secondary) (Chi tiết xem tại bài viết về bao hơi). Hơi khô bảo hòa (7) đi đến các bộ quá nhiệt Roof, Primary Superheater, sau đó được điều khiển nhiệt độ bằng phun giảm ôn (1o) (11), rồi đi vào platen superheater treo ở phía trên buồng đốt. Sự điều chỉnh nhiệt độ lần hai được thực hiện khi hơi đi từ platen superheater đến secondary superheater. Sau khi ra khỏi secondary superheater (12) hơi chính được đưa đến Turbine cao áp để quay turbine. sau khi sinh công ở turbine cao áp hơi cold reheat quay trở lại lò hơi (13) sau khi được điều chỉnh nhiệt độ bằng phun giảm ôn đi đến các bộ gia nhiệt Reheater. Sau khi ra khỏi các bộ gia nhiệt (14) hơi hot reheat sẽ đi đến turbine trung áp để tiếp tục sinh công.

 

Facebook Comments

Comments are closed.