Nhà máy Nhiệt điện

Gas turbine animation – Single Shaft

Gas turbine 13 Tháng Bảy, 2020 at 1:09 chiều
Choosing gas turbines: Single- vs two-shaft

Choosing gas turbines: Single- vs two-shaft

Gas turbine 13 Tháng Bảy, 2020 at 12:57 chiều

Below is an excerpt from a tutorial on gas turbine performance by Rainer Kurz of Solar Turbines and Klaus Brun of Southwest Research Institute at the 3 rd Middle East Turbomachinery Symposium in February, 2015. Siemens SGT-200 as single shaft turbine The choice of whether to use a single-shaft or two-shaft power plant is largely determined by the characteristics of the driven load.Read More

Benefits of Single-Shaft Combined Cycle Power Plants

Benefits of Single-Shaft Combined Cycle Power Plants

Gas turbine, Nhà máy Nhiệt điện 13 Tháng Bảy, 2020 at 12:53 chiều

In recent years, the use of single-shaft combined cycle power plants has steadily increased in the U.S. While multi-shaft configurations are advantageous in certain scenarios—for example, when layout flexibility or phased installation is needed—single-shaft designs have proven to be a highly efficient and cost-saving option for power plant owners and operators seeking to maximize the value of their asset. Single-ShaftRead More

Steam Turbine Assembly

Mechanical, Nhà máy Nhiệt điện 9 Tháng Tư, 2018 at 4:54 chiều

This video show you understanding how to assembly the steam turbine

Sơ đồ lò hơi

Quá trình sinh hơi và chu trình hơi – nước

Hơi - Nước, Nhà máy Nhiệt điện 27 Tháng Bảy, 2016 at 11:56 sáng

Quá trình sinh hơi Thông thường ở các Nhà máy nhiệt điện, hoi được sinh ra bởi nhờ lượng nhiệt cung cấp bởi nhiên liệu hóa thạch (than, dầu), hơi thoát của turbine khí (nhiệt điện khí) hoặc sinh ra bởi phản ứng phân rã nhiên liệu hóa thạch (Nhà máy điện hạt nhân). Trong phần này chỉ đề cậpRead More

Đường đi của hơi – nước trong lò hơi.

Đường đi của hơi – nước trong lò hơi.

Hơi - Nước, Nhà máy Nhiệt điện 19 Tháng Ba, 2015 at 4:05 chiều

Đường đi của nước-hơi từ hệ thống nước cấp vào economizer (bộ hâm) đi đến bao hơi rồi đi vào các đường ống lên, xuống, bên trên lò hơi là rất phức tạp. Hình vẽ dưới đây thể hiện chi tiết hơn về đường đi này: Nước cấp vào lò (1) qua các van một chiều đi vào các đườngRead More

Bao hơi (Steam Drum)

Bao hơi (Steam Drum)

Hơi - Nước, Nhà máy Nhiệt điện, Technology, Video 16 Tháng Mười, 2014 at 11:11 sáng

Video bên trong bao hơi:

Condensate polishing system

Condensate polishing system

Hơi - Nước, Nhà máy Nhiệt điện 23 Tháng Sáu, 2014 at 6:01 chiều

Meaning of condensation water: The condensation water generally refers to the water cooled and condensed through circulating cooling water after work is done by turbine for the steam generated from boiler. In fact, the condensation water in the hot well of condenser also includes the drain (the drain refers to the water condensed after feed water enters into heater andRead More

Boiler Steam and Water Flow General Description

Boiler Steam and Water Flow General Description

Hơi - Nước, Nhà máy Nhiệt điện 13 Tháng Sáu, 2014 at 1:30 chiều

Feedwater enters the bottom header of the economizer (Fig. 2). The water passes upward through the economizer and stringer tubes, and discharges through the outlet headers into piping which conducts the heated feedwater to the steam drum. The economizer stringers support the primary superheater as well as transport water to top of the boiler. The heated (but still subcooled) feedwaterRead More

Boiler Gas & Air Flow General Description

Boiler Gas & Air Flow General Description

Nhà máy Nhiệt điện, Nhiên liệu -Khói - Gió 13 Tháng Sáu, 2014 at 1:27 chiều

1. FUEL FLOW Raw coal is discharged to the pulverizers where the primary air is introduced and the fuel is pulverized. The pulverized coal is transported from the pulverizer by the primary air to the burners through a system of pressurized coal-fired piping. Each pulverizer will supply coal to burners. 2. AIR AND GAS FLOW Air from the forced draftRead More